Jeg hjælper børn og unge med at komme henover fordomme, frygt og fucked up holdninger.

Det gør jeg, ved at give dig som pædagog, familie eller lærere redskaber til, at du kan tale med børn om kulturforskelle og -ligheder og skabe en positiv og inkluderende samtale.

Frygter du også hvad, der vil ske i fremtiden, hvis vi ikke får en mere inkluderende tilgang til hinandens kulturer?

Vil du også gerne lære dine børn at kulturelle forskelle er en ressource?

Vil du gerne have, at dit barn skal høre en alternativ fortælling end den vi hører i medierne. At I Danmark ser vi forskellige ud, vi spiser noget forskelligt, vi fejrer noget forskelligt og det er helt normalt?

Book et foredrag, en oplæsning eller ring og få en snak: tlf. 26338957

“Camilla Kaj Paulsen er rigtig god til at formidle nogle meget relevante aspekter. Vi vil gerne være med til at sætte fokus på dette, så forhåbentligt er der mulighed for et fremtidigt samarbejde.”
— Merete Nipper, børnebibliotekar på Sundby Bibliotek
bogens forside.jpg

Bogen

Hvilken farve har den hudfarvede tusch? Hvor er de brune dukker? Og er Eid og jul egentlig det samme?

Det er nogle af de spørgsmål, som Nour og Nora møder på deres første dag i børnehave.

debat.JPG

foredrag

Hvorfor er det vigtigt at tale med børn om kulturforskelle- og ligheder? Og hvordan gør man det på en inkluderende og positiv måde?

IMG_2513.jpg

Medieomtale

Læs med, når Nour og Nora har været i medierne.

IMG_2514.jpg

Kalender

Se, hvornår næste oplæsning, debat eller foredrag finder sted.

“Camilla fortæller i sit oplæg om årsagen til bogen, egne erfaringer, arbejdet med bogens tilblivelse samt reaktioner og tilbagemeldinger på bogen. Camillas oplæsning og gennemgang af bogen fordrer god dialog og refleksion blandt tilhørerne.”
— Line Mansour, Projektleder i CFE - Center for Forebyggelse og Eksklusion